Román Zsófia


Beosztás

Ph.D. hallgató

Kutatási terület

Neogén lófélék (Equidae) fogevolúciója taxonfüggetlen paleoökológiai és hisztológiai vizsgálatok alapján


Kutatási projektek

Lófélék fogainak mezo- és mikrokopás elemzése

Lófélék fogainak zománcszerkezeti vizsgálata


Elérhetőség

e-mail: zsofia.m.roman@gmail.com


Saját honlap link, ha van

https://www.researchgate.net/profile/Zsofia_Roman