Dr. Virág Attila


Beosztás

Egyetemi adjunktus

DE, Ásvány- és Földtani Tanszék

ELTE, Kőzettan-Geokémiai Tanszék

Kutatási terület

ormányosok, negyedidőszaki kis- és nagyemlősök, taxonómia, biosztratigráfia, paleoökológia, matematikai-statisztika, programozási ismeretek geológiai alkalmazásai


Kutatási projektek

Fogkörvonalak geometriai morfometriai vizsgálata

A fogak ellenálló zománcborításuknak köszönhetően a gerincesek leggyakrabban fosszilizálódó elemei. Körvonaluk objektív módon tanulmányozható egy landmark pont és elliptikus Fourier koefficiens alapú automatizált módszertan segítségével. A kutatás célja elsősorban taxonómiai és evolúciós kérdések tisztázása. Az NKFIH FK 128741 pályázat által támogatott projekt során kidolgozott kutatási protokollt eddig sikerrel alkalmaztuk rétegtani és őskörnyezeti szempontból is fontos negyedidőszaki kisgerincesek (ürgék és pockok) leszármazástani kapcsolatainak feltárásához, valamint kiemelt rétegtani jelentőségű késő-triász (nagyjából 220 millió évvel ezelőtti) kihalt állkapocsnélküli gerincesek (konodonták) fogelemeinek vizsgálatához.

Különböző gerincescsoportok fogkopás-vizsgálata

A fogak alaktani változatossága elsősorban táplálkozási adaptációknak köszönhető. A felszínükön megjelenő kopás vizsgálata által képet kaphatunk az állatok preferenciájáról és így, különösen növényevők esetében az őket körülvevő egykori vegetációról. A kopásmintázat az állkapocsmechanizmus rekonstrukciója során is segítheti a kutatókat. A kutatás során eddig főként a Kárpát-medencében gyakori negyedidőszaki növényevő nagyemlősök (ormányosok és szarvasfélék) fogkopás-mintázatának vizsgálata által tártuk fel az elmúlt 2,6 millió évben lezajlott környezet- és vegetációváltozási folyamat pontosabb menetét.

Különböző gerincescsoportok fogszerkezeti vizsgálata

A fogzománc és a fogdentin belső szerkezete használatból eredő mechanikai sajátosságokkal függ össze, tanulmányozása révén azonban sokszor rokonsági kapcsolatok is tisztázhatók. A zománcszerkezet alaposabb megismerése eddig például Magyarországon is előforduló negyedidőszaki elefántfélék taxonómia határozásában játszott szerepet. Az agyardentin szerkezetének kutatása egy a gerincesek körében egyedülálló anatómia jelleg (a Schreger-mintázat) kialakulásának megértését és az elefántcsont faragványok roncsolásmentes anyagvizsgálatát segítette elő. Foghisztológiai vizsgálatok által bővültek az iharkúti lelőhelyről származó mintegy 85 millió évvel ezelőtti Neornithischia dinoszauruszokra vonatkozó ismereteink is.


Elérhetőség

e-mail: attila.virag@ttk.elte.hu, virag.attila@science.unideb.hu


Saját honlap

https://geo.unideb.hu/hu/dr-virag-attila

https://orcid.org/0000-0002-5530-0065

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=23101451900

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10030059


Legfontosabb publikációk

Szabó, B., Virág, A. (2021): Wearing down the constraints of low magnification tooth microwear analysis: reproducibility and variability of results based on extant ungulates. Paläontologische Zeitschrift 95, pp. 515-529., https://doi.org/10.1007/s12542-020-00539-2

Szabó, B., Pazonyi, P., Tóth, E., Magyari, E., Kiss, G., Rinyu, L., Futó, I., Virág, A. (2020): Pleistocene and Holocene palaeoenvironmental reconstruction of the Carpathian Basin based on multiproxy analysis of cervid teeth. Historical Biology 33, pp. 1-20., https://doi.org/10.1080/08912963.2020.1863960

Sinitsa, M., Virág, A., Pazonyi, P., Knitlová, M. (2019): Redescription and phylogenetic relationships of (Rodentia: Sciuridae: Xerinae), a ground squirrel from the Middle Pleistocene – Holocene of Central Europe. Historical Biology 33, pp. 19-39., https://doi.org/10.1080/08912963.2019.1677640

Pazonyi, P., Virág, A., Podani, J., Pálfy, J. (2018): Microtus (Microtus) nivaloides from the Somssich Hill 2 site (southern Hungary): An Early Pleistocene forerunner of modern ‘true’ Microtus voles revealed by morphometric analyses. Quaternary International 481, pp. 61-74., https://doi.org/10.1016/j.quaint.2017.07.019

Virág, A., Ősi, A. (2017): Morphometry, Microstructure, and Wear Pattern of Neornithischian Dinosaur Teeth From the Upper Cretaceous Iharkút Locality (Hungary). Anatomical Record 300, pp. 1439-1463., https://doi.org/10.1002/ar.2359

Virág, A. (2012): Histogenesis of the unique morphology of proboscidean ivory. Journal of Morphology 273, pp. 1406-1423., https://doi.org/10.1002/jmor.20069