Gere Kinga


Beosztás

Ph.D. hallgató

Kutatási terület

Hüllőkön történő táplálékpreferencia vizsgálatok, elsősorban fogkopás vizsgálat


Kutatási projektek

A triász Placodontia csoporton történő táplálkozáspreferencia vizsgálatok (fogkopás és biomechanikai vizsgálatok)


Elérhetőség

gere.kinga92@gmail.com

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága, Ásványvagyon és Adattári Főosztály, Adattári Osztály, 1145 Budapest, Columbus utca 17-23.


Legfontosabb publikációk

Gere, K., Bodor, E.R., Makádi, L., Ősi, A. (2021): Complex food preference analysis of the Late Cretaceous (Santonian) lizards from Iharkút (Bakony Mountains, Hungary).- Historical Biology 33 (12), pp.  3686-3702.

Gere, K., Scheyer, T.M., Makádi, L., Ősi, A. (2020): Placodont remains (Sauropsida, Sauropterygia) from the Triassic of Hungary (Transdanubian Range and Villány Mountains).- Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments 100, pp. 1047–1063.

Pazonyi, P., Virág, A., Gere, K., Botfalvai, G., Sebe, K., Szentesi, Z., Mészáros, L., Botka, D., Gasparik, M., Korecz, L. (2017): Sedimentological, taphonomical and palaeoecological aspects of the late early Pleistocene vertebrate fauna from the Somssich Hill 2 site (South Hungary)- Comptes Rendus Palevol 17, pp. 296-309.