Botka Dániel Bálint


Beosztás

Doktorandusz

Kutatási terület

A késő-miocén Pannon-tó peremi részmedencéinek összehasonlítása: kora-pannóniai rétegtani, őskörnyezeti és ősföldrajzi rekonstrukció

 


Kutatási projektek

Pannon-tavi molluszkák
Pannon-tavi biosztratigráfiai vizsgálatok
Mélyvízi tüdőscsigák evolúciója
Stabilizotópos vizsgálatok és alkalmazási lehetőségeik pannon-tavi üledékeken
A szarmata-pannóniai határkérdés
A Brassói-Háromszéki-medencesor pliocén molluszkái


Elérhetőség

telefon: +36304311390
e-mail: botkadani@gmail.com
cím: Laboratóriumok MOL, MOL Nyrt., 5000 Szolnok, Kőrösi út 84.


Legfontosabb publikációk

Botka, D., Magyar, I., Csoma, V., Tóth, E., Šujan, M., Ruszkiczay-Rüdiger, Zs., Chyba, A., Braucher, R., Sant, K., Ćorić, S., Baranyi, V., Bakrač, K., Krizmanić, K., Bartha, I. R., Szabó, M. & Silye, L. (2019): Integrated stratigraphy of the Guşteriţa clay pit: a key section for the early Pannonian (late Miocene) of the Transylvanian Basin (Romania). Austrian Journal of Earth Sciences 112(2): 221–247. https://doi.org/10.17738/ajes.2019.0013

Baranyi, V., Bakrač, K., Krizmanić, K., Botka, D., Tóth, E., & Magyar, I. (2021): Paleoenvironmental changes and vegetation of the Transylvanian Basin in the early stages of Lake Pannon (late Miocene, Tortonian). Review of Palaeobotany and Palynology 284: 104340. https://doi.org/10.1016/j.revpalbo.2020.104340

Botka, D., Rofrics, N., Katona, L., & Magyar, I. (2021): Sarmatian and Pannonian mollusks from Pécs-Danitzpuszta, southern Hungary: a unique local faunal succession. [Szarmata és pannóniai puhatestű faunák különleges helyi sorrendje Pécs-Danitzpusztáról]. Földtani Közlöny 151(3–4): 335–361. https://doi.org/10.23928/foldt.kozl.2021.151.4.335

Bartha, I. R., Botka, D., Csoma, V., Tóth, E., Magyar, I., Silye, L., & Sztanó, O. (2022): From marginal outcrops to basin interior: a new perspective on the sedimentary evolution of the eastern Pannonian Basin. International Journal of Earth Sciences 111: 335–357. https://doi.org/10.1007/s00531-021-02117-6