Szabó Márton

ELTE TTK Őslénytani Tanszék / Magyar Természettudományi Múzeum

 

Kutatási terület:

Mezozóos mikrogerinces anyagok kutatása, különös tekintette a halfaunákra; Oligocén és Miocén porcoshalfaunák kutatása; a késő-kréta (santoni) ajkait borostyánkövek ízeltlábú-zárványainak kutatása

 

Kutatási projektek:

Az iharkúti mikrogerinces-fauna kutatása, különös tekintettel a halfaunára

A Bakony-hg. és a Mecsek számos lelőhelyének csontos- és porcoshalfaunájának taxonómiai elemzése

Ajkai Kőszén Formáció borostyánzárványainak elemzése

 

Elérhetőség:

Telefon: 06 1 210 1075/2317-es mellék

e-mail: szabo.marton.pisces@gmail.com

cím: - Magyar Természettudományi Múzeum, Őslénytani és Földtani Tár; 1083 Budapest, Ludovika tér 2.

 

Saját honlap

 

Legfontosabb publikációk:

Szabó, M., Gulyás, P., Ősi, A. (2016): Late Cretaceous (Santonian) Atractosteus (Actinopterygii, Lepisosteidae) remains from Hungary (Iharkút, Bakony Mountains). Cretaceous Research, 60, 239-252.

 

Szabó, M., Kocsis, L. (2016): A new Middle Miocene selachian assemblage (Chondrichthyes, Elasmobranchii) from the Central Paratethys (Nyirád, Hungary): implications for temporal turnover and biogeography. Geologica Carpathica, 67(6), 573-594., doi: 10.1515/geoca-2016-0036

 

Szabó, M., Botfalvai, G., Kocsis, L., Carnevale, G., Sztanó, O., Evanics, Z., Rabi, M. (2017): Upper Oligocene marine fishes from nearshore deposits of the Central Paratethys (Máriahalom, Hungary). Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments, DOI: 10.1007/s12549-017-0285-0

 

Szabó, M., Ősi, A. (2017): The continental fish fauna of the Late Cretaceous (Santonian) Iharkút locality (Bakony Mountains, Hungary). Central European Geology, 60/2, 230-287., DOI: 10.1556/24.60.2017.009

 

Kocsis, L., Razak, H., Briguglio, A., Szabó, M. (2018): First report on a diverse Neogene fossil cartilaginous fish fauna from Borneo (Ambug Hill, Brunei Darussalam). Journal of Systematic Palaeontology, DOI: 10.1080/14772019.2018.1468830

Top