Karádi Viktor

ELTE TTK Őslénytani Tanszék

 

Kutatási terület:

Középső- és felső-triász conodonta biosztratigráfia az alpi-kárpáti-dinári régióban. Nori és rhaeti conodonta evolúciós események kutatása. Késő-triász ősföldrajzi kapcsolatok vizsgálata.

 

Kutatási projektek:

Középső- és felső-nori conodonták taxonómiája

Középső-nori conodonta zonáció

Kora/középső-nori conodonta faunaváltás (magyarországi, romániai, szlovéniai, ausztriai szelvények)

Landmark alapú körvonalelemzés conodontákon

 

Elérhetőség:

Telefon: 06 1 372 2500/8626-es mellék

e-mail: kavik.geo@gmail.com

cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c, Őslénytani Tanszék, 0.210-es szoba

Fogadóóra: Kedd, 14:00-16:00

 

MTMT

 

Legfontosabb publikációk:

Rigo, M., Mazza, M., Karádi, V. & Nicora, A. 2018: New Upper Triassic Conodont Biozonation of the Tethyan Realm. – In: Tanner, L. H. (szerk.): The Late Triassic World: Earth in a Time of Transition. – Topics in Geobiology 46, 189-235.

 

Karádi, V. 2017: Middle Norian conodonts from the Buda Hills, Hungary: an exceptional record from the western Tethys. – Journal of Iberian Geology 44(1), 155-174.

 

Karádi, V., Pelikán, P. & Haas, J. 2016: A Budai-hegység felső-triász medence kifejlődésű dolomitjainak conodonta biosztratigráfiája. – Földtani Közlöny 146(4), 371-386.

 

Karádi, V., Kozur, H. & Görög, Á. 2013: Stratigraphically important lower Norian conodonts from the Csővár borehole (Csv-1), Hungary – comparison with the conodont succession of the Norian GSSP candidate PizzoMondello (Sicily, Italy). – In: Tanner, L. H., Spielmann, J. A. & Lucas, S. G. (szerk.): The Triassic System. – New Mexico Museum of Natural History and Science, Bulletin 61, 284-295.

Top